Perorální antidiabetika zpomalující vstřebávání sacharidů

Acarboza – je nejčastěji používaným lékem v této terapeutické skupině. Působí tak, že blokuje střevní enzymy glukozidázy, díky čemuž se pomaleji štěpí a následně vstřebávají sacharidy ve střevě. Hladiny glykémií jsou proto v postprandiálním období nižší a vyrovnanější.

Sdílet